Kuruluş / Kurucular / Yönetim Kurulu

B.A.T.I.

Berlin Avrupalı Türkler Inisiyatifi B.A.T.I e.V 
Initiative der Europäischen Türken in Berlin e.V.

ÖNSÖZ

Berlin Avrupalı Türkler İnisiyatifi BATI'nın değerli Dostları, 

Kurulduğumuz 2003 yılından bugüne kadar yaptığımız çeşitli etkinliklerde sayısız kereler sizlerle birlikte olduk. Türkiye'yi AB yolunda yalnız bırakmadık. Türkiye'nin sorunlarını hep beraber tartıştık, eksikliklerini gördük, gelişimini ve değişiklikleri yakından takip ettik.

Bunları yaparken sizleri en yetkili ve yetkin ağızlardan bilgilendirmeye çalıştık. Böylece gerek bireylerin gerekse kamuoyunun merak ettiği hususları en yetkili kişiler vasıtasıyla öğrendik, önyargıları giderdik. Amacımız hep doğruyu öğrenmek oldu, Türkiye adına eksik ve hatalarımızı hiç bir zaman gizlemedik. Her zaman doğruların söylenmesinden ve tartışmadan taraf olduk. Bu tartışmalardan hep Türkiye'nin kazançlı çıkacağını düşündük. Çünkü hedefi AB olan Türkiye'nin bu yolda yapacağı uzun ve zorlu yürüyüşte eksikliklerini görmesinin bu yolu kısaltacağına inandık.

Bu etkinliklerimizde bize eşlik eden ve toplantılarımıza katılan alman dostlarımızın katılımı bizleri, öğrendikleri doğru bilgiler ise onları mutlu etti. Önyargıların giderilmesi, doğruların öğrenilmesi ve de en önemlisi medeni ortamlarda tartışmaların gerçekleşmesi ise herkesi memnun etti.

Gerek kuruluş bildirgemizde ve de gerekse BATI'nın amacıyla ilgili açıklamalarımızda da değinildiği üzere, BATI bağımsız bir İnisiyatiftir. BATI'nın amacı Türkiye'nin AB'ye kayıtsız şartsız girmesidir. BATI'nın amacı, Büyük Atatürk'ün göstermiş olduğu BATI yolunda Türkiye'ye tam destek vermektir. BATI'nın amacı sadece Türkleri değil, bulunduğu ülke olan Almanya'daki Alman dostlarımız ile Alman kamuoyunun ve de Avrupalıların doğrudan ve en doğru ağızlardan bilgilendirilmesini ve mevcut önyargıların giderilmesini sağlamaktır.

Bu yolda kurulduğumuz yıldan bugüne kadar değişik yerlerde ve değişik kurumlarla birlikte bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklerimize gerek Almanya'dan ve de gerekse Türkiye'den birçok Bakan, Milletvekili, Bilimadamı, Sanatçı, Gazeteci, Bürokrat, Bankacı, İşadamı katıldı. Bu toplantılarımızda AB Müktezabatı çerçevesinde Uyum Yasaları, yapılan Yasal Değişiklikler, Hukuk Sistemi, Ekonomi, Türkiye'nin yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve AB'nin yükümlülükleri, İslam Dini, Kıbrıs Sorunu, Ermeni Sorunu, Entegrasyon, Göç, Enerji gibi konular görüşüldü,tartışıldı. Bu toplantılarımızın bir bölümü Berlin'de, bir bölümü de Türkiye'de değişik Üniversitelerde gerçekleştirildi.

Bu vesileyle Almanya'daki partnerimiz Berlin Avrupa Akademisine, Türkiye'de işbirliği yaptığımız Sabancı Üniversitesine, Işık Üniversitesine, Ticaret Üniversitesine, Bilgi Üniversitesine, toplantılarımıza konuşmacı olarak katılan tüm katılımcılarımıza, bu toplantılarda bizleri yalnız bırakmayarak katılan Türk ve Alman tüm dostlarımıza, destek veren tüm kişi, kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi Yönetim Kurulumuz adına sunmak istiyorum.

Berlin Avrupalı Türkler İnisiyatifi BATI olarak Türkiye'nin BATI yolundaki uzun ve zorlu yolunda daha uzun yıllar hep birlikte çok güzel işler yapacağımız inancıyla, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla, 

Okan Özoğlu

BATI Yönetim Kurulu Başkanı

 

___________________________________________________________________________

B.A.T.I. NIN KURULUSU 

BATI, Berlin Avrupalı Türkler İnisiyatifi kelimelerinin baş harflerinden oluşturularak Nisan 2003'te 20 üye tarafından kurulmuştur. Hedefi, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesine destek vermektir. BATI'nın görevi mevcut müesseseler, dernekler, partiler veya bireyler arasındaki kooperasyonu arttıracak çeşitli aktif çalışmalar yapmak, yeni ilişkiler kurup muhafaza etmektir. 

Biz, Berlin'de yaşayan Türklerden oluşan ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne alınmasını destekleyen ve bunu kendisine vazife edinenerek tüm teşvik imkanlarını kullanan Berlin Avrupalı Türkler İnisiyatifi (BATI) isimli bir sivil toplum kuruluşuyuz. Amacımız Avrupa ve Türk halkı arasında köprü görevi görmektir. 

BATI, kültür, bilim, sanat, siyaset, medya ve ekonomi alanlarındaki seçkin ve saygın kişiliklerden ve tanınmış Türk kuruluşlarının temsilcilerinden oluşmaktadır. 

BATI, bir taraftan Avrupa'da yaşayan Türklerin, öbür taraftan Avrupalıların Türkiye ile ilgili ortak sorunlarını ele alıp karşılıklı menfaatlerin mevcut imkanlar çerçevesinde korunmasını esas alır. 

BATI, siyaset dışı ve bağımsızdır ve bu temel ilke de tüm kesimlerle uyumlu bir şekilde çalışabilmemizin teminatıdır. 

BATI, bir çatı organizasyonu olmayıp daha çok sendikalar, kültür ve spor dernekleri ve danışma merkezleri gibi temel organizasyonlarla yakın çalışmayı amaç edinir. Almanya'da yaşayan Türkleri, Alman ve Avrupa vatandaşlarını Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hakkında bilgilendirip bu konudaki yerleşmiş şüphelerin kalkmasında inandırıcılık sağlamayı hedef alır. 

Türkiye ve Avrupa'da yaşayan Türkler haklarını idrak etmeli, taleplerini dilegetirmeli ve sorunları için çözüm üretmelidirler. Gerekli tüm imkanlar çocuklarımızın istikbali için seferber edilmelidir. İnsana özgü şeref ve saygı ancak müşterek kuvvetimizden doğacaktır. Türkiye ve Avrupa'nın birlik potansiyelinden karşılıklı olarak faydalanmamız için tüm aydın insanların ve kuruluşların birlikte haraket etmeleri temel şarttır. 

Prof. Dr. med. Faruk Durbin 
Başkan

___________________________________________________________________________

KURUCULAR

1. Prof. Dr. med. Faruk Durbin

2. Prof. Dr. Alparslan Yenal

3. Reiner Möckelmann

4. Dipl. Jurist Okan Özoğlu

5. Dipl. Math./Inf. Ayhan Baştürk

6. Dipl. Ing. Esra Christoffel

7. Dipl. Ing. Deniz Gönencer

8. Dipl. Ing. Nalan Arkat

9. Dr. I. Nevzat Tuncay

10. Dr. Yüksel Özdemir

11. Dipl. Ing. Murat Gönden

 

B.A.T.I. e.V. Yönetim Kurulu Üyeleri

Dipl.-Ing. Nihat Sorgeç I. Başkan
Prof. Dr. Faruk Durbin II. Başkan
Av. Cem Alışık Muhasip
Dipl. Math./Inf. Ayhan Baştürk Genel Sekreter
Dipl. Jurist Okan Özoğlu Basın Sözcüsü