B.A.T.I nın Amaçları

B.A.T.I.

Berlin Avrupalı Türkler Inisiyatifi B.A.T.I e.V 
Initiative der Europäischen Türken in Berlin e.V.

 

BATI NIN AMAÇLARI


BATI , Nisan 2003 yılında Berlin'de kurulmuş sivil bir oluşumdur. Bu nedenle adı Berlin Avrupalı Türkler İnisiyatifi'dir. BATI bağımsızdır ve herhangi bir maddi hedef takip etmemektedir. 

BATI'nın amacı, Almanya'da yaşayan Türkleri, Alman ve Avrupa vatandaşlarını Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hakkında bilgilendirip bu konudaki yerleşmiş şüphelerin kalkmasında inandırıcılık sağlamak ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinde Almanya ve diğer AB üyesi ülkelerin kamuoyunu aydınlatıp Türkiye karşıtı önyargıları gidermektir. 

BATI gerek Avrupa'da yaşayan Türk'lerin ve gerekse Türkiye'de yaşayan Avrupalıların Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin önemi ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesini sağlayan etkinlikler düzenlemektedir. Bu amaca yönelik olarak BATI, değişik aktivitelerle mevcut Kuruluşlar, Dernekler, Partiler ve Şahıslarla olan işbirliğini daha da kuvvetlendirmekte, yeni temaslar kurmakta ve bunları geliştirmektedir. 

BATI'nın misyonu Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üyesi olması yönünde her türlü çabayı göstermektir. Bu yolda Alman ve Avrupa kamuoyunun en doğru şekilde ve en yetkili ağızlardan bilgilendirilmesi, Türkiye-Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan halkın Türkiye hakkındaki asılsız önyargılarının giderilmesi, aynı zamanda Türk halkının da AB ile ilgili olarak bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi hususlarında faaliyet göstermesi de vizyonudur. 

Türkiye ve Avrupa'da yaşayan Türkler haklarını idrak etmeli, taleplerini dile getirmeli ve sorunları için çözüm üretmelidirler. Türkiye ve Avrupa'nın birlik potansiyelinden karşılıklı olarak faydalanmamız için tüm aydın insanların ve kuruluşların birlikte haraket etmeleri temel şarttır. Gerekli tüm imkanlar bu hedef için seferber edilmelidir.

B A T I Yönetim Kurulu Başkanı

Univ.-Prof. Dr. med. Faruk Durbin

Berlin, Eylül 2003

 

PARTNERLERIMIZ

TADEV- TÜRK-ALMAN. DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI. Türkisch-Deutsche Stiftung zur gegenseitigen Unterstützung und Ausbildung.

http://www.tadev.org.tr/

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

www.bilgi.edu.tr/

SABANCI ÜNİVERSİTESİ

https://www.sabanciuniv.edu/

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ

www.ticaret.edu.tr/

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

www.isikun.edu.tr/

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

www.deu.edu.tr/

AVRUPA AKADEMİSİ

www.eab-berlin.de/